แพคเกจ สระว่ายน้ำ
(Swimming Pool Package)

หมายเหตุ

  • ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการใช้บริการ (Unlimited using time for this package.) 
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการ  อาบน้ำ และ ตัดขนสุนัข (Not include the grooming service.)
  • 1 แพคเกจ  ต่อ  1 ตัว  เท่านั้น (One package per one dog only.)

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง