แพคเกจ สระว่ายน้ำ + อาบน้ำ
(Swimming Pool and Showering Package)

หมายเหตุ

  • ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการใช้บริการ (Unlimited using time for this package.)
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการ ตัดขนสุนัข (Not include the haircut for dog.)
  • ในกรณีที่ สุนัขขนยาว อาจมีค่าบริการเพิ่มเติม (Some extra charges will be added to long hair dog.)
  • 1 แพคเกจ  ต่อ  1 ตัว  เท่านั้น (One package per one dog only.)

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง