สระว่ายน้ำ Swimming Pool (Thai Bath)

หมายเหตุ (Remarks)

  • ราคานี้สามารถลงได้ทั้งสุนัข และเจ้าของ (Pool is suitable for dogs and owners.)
  • กรุณานำสุนัข อุจจาระ และ ปัสสาวะในสนามหญ้าก่อนลงสระน้ำทุกครั้ง (Please let your dogs pee and poop in the field before get in the pool.)
  • ถ้าสุนัขอุจจาระหรือปัสสาวะลงในสระว่ายน้ำ จะมีค่าปรับ 5,000 บาท (If your dogs pee or poop in the pool, the 5,000 baths will be charged to the owner.)
  • ทางเรามีพื้นที่อาบน้ำสำหรับสุนัขและเจ้าของไว้บริการ กรุณารักษาความสะอาด (We also provide the showering area for your dog and the owner, please make it clean for other users.)
  • ค่าบริการเป็นราคาต่อครั้ง สามารถใช้สระว่ายน้ำได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที (Price is pertime limited under 1 hour and 30 minute)
  • เวลาทำการ 9.00 - 15.30 น. (Pool service hours 9.00 AM t0 15.30 PM)