คอร์สฝึกสอนสุนัข

A.Intensive  (2 เดือน) ฝึกอาทิตย์ละ 5 วัน วันละ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย  เดือนละ  13,500 บาท

  • พักห้องแอร์ของโรงแรม
  • รวมค่าอาหารและที่พัก
  • รวมค่าตรวจเลือดเบื้องต้น 400 บาท และควบคุมดูแลเห็บหมัด
  • ฝึกสอนว่ายน้ำ จำนวน 2 ครั้งต่อเดือน
  • รวมค่าอาบน้ำ 3 ครั้ง ต่อเดือน
  • รับใบรับรองผ่านการฝึกโดย K-9 และสัตว์แพทย์ เมื่อทำการฝึกครบ 2 เดือน

เงื่อนไขรวม

  • 2 อาทิตย์แรกห้ามเยี่ยม
  • เยี่ยมได้สัปดาห์ละ 2 ครั้ง นัดล่วงหน้า 1 วัน